2.4 Метеорологічна підготовка стрільби та її задачі.

Метеорологічна підготовка здійснюється з метою визначення відхилень метеорологічних умов, що враховуються при визначенні установок для стрільби.

Відхилення метеорологічних умов враховуються шляхом введення поправок дальності, напрямку та в установку підривника (трубки), на відхилення наземного тиску атмосфери на висоті вогневої позиції, балістичне відхилення температури повітря і балістичний вітер.

Метеорологічна підготовка в підрозділі організується відповідно до вказівок старшого командира (штабу) і включає:

- організацію    прийому    метеорологічних    бюлетенів від

метеорологічної станції;

- одержання наближеного бюлетеня «Метеосередній» від метеорологічного поста або упорядкування його,

- визначення по бюлетеням відхилень метеорологічних умов, що враховуються при визначенні установок для стрільби.

Задачу метеорологічного підготовка вирішують метеорологічні станції, метеорологічні пости, оснащені станцією вітрового зондування (СВЗ), метеорологічні пости дивізіонів (батарей реактивної артилерії).

Метеорологічна станція робить наземні метеорологічні виміри і комплексне температурно-вітрове зондування атмосфери, складає і передає бюлетені «Метеосередній».

Метеорологічна пост зі СВЗ робить наземні метеорологічні виміри і вітрове зондування атмосфери, складає і передає бюлетені «Метеосередній СВЗ».

Метеорологічна пост дивізіону робить метеорологічні виміри і складає наближені бюлетені «Метеосередній».

Метеорологічна пост батареї реактивної артилерії робить наземні метеорологічні виміри, визначає балістичний вітер у межахактивної ділянки траєкторії і при необхідності складає наближені бюлетені «Метеосередній».

Табличні метеорологічні умови стрільби.

— Атмосфера нерухома (швидкість вітру на усіх висотах дорівнює нулю);

— барометричний тиск у точці стояння гармати 750 мм рт. ст.

— температура повітря в точці стояння гармати +15°С.

Кожна з цих умов впливає на дальність (напрямок) польоту снаряда, викликаючи відхилення точки падіння снаряда від точки прицілювання. Тому при визначенні установок для стрільби необхідно враховувати вплив відхилень дійсних умов стрільби від табличних, розраховуючи і вводячи поправки. Метеорологічний бюлетень «Метеосередній».

Бюлетень «Метеосередній», що складається метеорологічною станцією, призначається для метеорологічного підготовка стрільби усіма видами артилерії.

На артилерійській метеорологічній станції за допомогою радіозондів проводять зондування атмосфери і визначають середні значення відхилень метеорологічних елементів у прошарках атмосфери від поверхні землі до ряду висот, називаних стандартними. За даними зондування до висоти 30 км складається бюлетень, називаний «Метеосередній». У ньому в суворо визначеному порядку у виді цифрових груп записуються дані, необхідні для урахування відхилень метеоумов у підрозділах.

Бюлетені передаються циркулярними радіограмами у визначений час і на встановлених частотах, повторюються два рази і не підтверджуються. З часом метеорологічні умови змінюються, тому встановлений термін придатності бюлетеня з часу закінчення зондування 3 ч.

Порядок розшифровування бюлетеня «Метеосередній» роздивимося на прикладі.

Приклад.   «Метео 1105-15092-0180-52014-0210-113208-0410-113109-0808-103206-1207-103207-1606-103107-2005-112906-... - 3030».

Порядок розшифровування:

1- я група

(1 слово і 4 цифри)

2- я груп

(5 цифр) 15092

3- я група (4 цифри).

0180

4- я група

(5 цифр) 52014

Метео 11 - умовне позначення бюлетеня «Метеосередній» 05-умовний номер

метеостанції (№5);

15-й день (число) місяця (15-е число) 09 -години закінчення зондування (9 годин); 2 -десятки промайнуть закінчення зондування(20 хв)

Висота розташування метеостанції над рівнем моря (180 м)

520 - відхилення наземного тиску атмосфери на рівні станції від табличного (-20 мм рт. ст.). Цифра 5-умовне позначення знака «-»; 14-відхилення наземної віртуальної

температури (з урахуванням вологості повітря) від табличної (+15,9°С) на рівні метеорологічної станції (+14°С). Якщо відхилення температури негативне (наприклад, —14°С), те воно позначається числом (64), у якому перша цифра збільшується на 5 (умовне Позначення знака «-

»)

5-я група (4 цифри) 02, 04, 08,.... 80 - стандартні висоти траєкторії в 0210   (0410,   0808, сотнях метрів (200, 400, 800,..., 8000м). 1207,... , 3030) Після 8000 м стандартні висоти даються в

кілометрах: 10 (10 км), 12 (12 км),... ,30 (30км); 10-середнє   відхилення   щільності   повітря в прошарку атмосфери від поверхні землі до відповідної висоти у відсотках (+10%). У наземній артилерії не застосовується.

6-я група (6 цифр) 113208 (113109,

103206,103207,... , 112906)

Остання група (4 цифри)

3030

11 - середнє відхилення температури повітря від табличної в прошарку атмосфери від поверхні землі до стандартної висоти. Якщо відхилення температури негативне (наприклад, —11°С), те воно позначається числом (61), у якому перша цифра збільшується на 5 (умовне позначення знака «-»);

32 - дирекцій ний кут напрямку середнього вітру (відкіля дує) у прошарку атмосфери від поверхні землі до стандартної висоти у великих розподілах кутоміра (32-00); 08  - швидкість середнього вітру в тому ж прошарку в метрах у секунду (8 м/с) 30    -    досягнута    висота температурного зондування в кілометрах (30 км); 30-досягнута висота вітрового зондування в кілометрах (30 км). Якщо які-небудь дані виражаються меншим числом цифр, чим відведено в групі бюлетеня, те перед числа ставляться нулі. При     передачі     бюлетеня     замість тире вимовляють слова «розділ». Наприклад: «Метео 1105,розділ, 15092, розділ... »

Розрахунок поправок на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних.

До поправок на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних ставляться поправки дальності на відхилення

- наземного тиску атмосфери,

- на балістичне відхилення температури повітря,

- на подовжню складову балістичного вітру поправка напрямку на бічну складову балістичного вітру.

У підрозділах реактивної артилерії, крім того, визначають ще поправки дальності і напрямки на приземний вітер.

Для розрахунку перерахованих поправок використовують бюлетень «Метеосередній» і поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних, вказаних в таблицях стрільби.

Табличні поправки обчислені за умови, що відхилення метеорологічних елементів від їхніх табличних значень однакові на усіх висотах. Проте в дійсних умовах відхилення метеорологічних елементів у межах повної висоти траєкторії, як правило, не бувають однаковими.

Тому для розрахунку поправок дійсні, що змінюються з висотою відхилення метеорологічних елементів заміняють умовними, однаковими на усіх висотах у межах заданої висоти траєкторії. Ці умовні відхилення підбирають так, щоб вони за своїм впливом на дальність і напрямок польоту снаряда були рівноцінні впливу дійсних, неоднакових на різних висотах відхилень метеоелементів. Такі умовні відхилення метеорологічних елементів називають балістичними відхиленнями (балістичне відхилення температури, балістичний вітер).

Балістичні відхилення визначають через середні значення (відхилення) метеоелементів, що утримуються в бюлетені «Метеосередній». Балістичні відхилення метео елементів для траєкторії висотою. У,,, приймають рівними середнім значенням (відхиленням) метеоелементів від поверхні землі до висоти входу в бюлетень Убюл.

Висоту входу в бюлетень Убюл визначають для кожного заряду даної артилерійської системи по висоті траєкторії, що відповідає обчисленої дальності (кутів прицілювання), по таблицях стрільби. Для знайденої умовної висоти Убюл лінійної інтерполяцією визначають по бюлетеню «Метеосередній» метеорологічні дані з точністю: балістичне відхилення температури повітря - до 1°С, дирекцій ний кут - до 1-00 і швидкість балістичного вітру - до 1 м/с.

Балістичні значення визначають у такій послідовності: по дальності і заряду, обраним для розрахунку поправок у таблицях стрільби, знаходять висоту траєкторії. Наприклад:

для 152-мм гаубиці Д-20, заряду повного, дальності 11000 м, Убюл=1300 м.

У таблицях стрільби приміщені поправки на відхилення метеорологічних умов від табличних на 10 одиниць (на 10 м/с, 10°С, 10 мм рт. ст.). Для визначення поправки на відхилення метеорологічних умов, що відрізняється від десятьох, необхідно умножити значення відхилення на одного десяту значення табличної поправки.

Поправки дальності на відхилення метеорологічних умов стрільби визначаються по таких залежностях:

на відхилення наземного тиску атмосфери

Ъ   — Ъвп

АДН = 0ДЛХд АН ;, де АН = АНМ + м ^

на балістичне відхилення температури повітря

АДТв =— 0,1 АХт АТВ ;

на подовжню складову балістичного вітру

АД ш =—0,1АХжЖх ,

де АХд , АХг , АХш - табличні поправки дальності на зміну відповідного метеоелементу на 10 одиниць;

АН, АТВ - відхилення відповідного метеоелементу від табличного значення;

Жх- значення подовжньої складової балістичного вітру.

Поправка напрямку на бічну складову балістичного вітру Ад Ш2 =-01А1шЖх

де Хш - таблична поправка напрямку на бічний вітер швидкістю 10 м/із;

Wz-значення бічний складової балістичного вітру.

Знаки «+» і «-» у формулах беруться з таблиць стрільби. Поправки розраховують по таблицях стрільби, таблицям поправок, за допомогою довідників і ЕОМ (мікрокалькуляторів).