Анотація

 

Стрільба і управління вогнем - К.В. Альохін

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тексти лекцій

з дисципліни „Стрільба і управління вогнем" для студентів кафедри військової підготовки

2005

Тексти лекцій з дисципліни „Стрільба і управління вогнем"

для студентів кафедри військової підготовки /Укл. К.В. Альохін ,

В.Я Міхєєв, В.Г Ломейко . - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 112 с.

Укладачі:       полковник     К.В. Альохін підполковник В.Я.Міхєєв майор В.Г. Ломейко

Рецензент:      полковник А.Р. Приходько

Відповідальний

за випуск:      підполковник В.Я.Міхєєв

Затверджено на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол № 9 від "27" ківітня 2005 р.

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як тексти лекцій з дисципліни „Стрільба і управління вогнем" для студентів кафедри військової підготовки

Протокол №_ від "_"_200 .