1.12   Визначення відхилення центру розсіювання снарядів по співвідношенню перельотів і недольотів.

Якщо ціль накрита еліпсом розсіювання, то при декількох пострілах на тих самих установках прицільних пристосувань можуть утворюватися перельоти і недольоти - (малі.11).

 

По кількості перельотів і недольотів із використанням шкали розсіювання можна визначити зразкове відхилення центру розсіювання снарядів від цілі. Знаючи розмір відхилення, можна змінити установку прицільних пристосувань на цей розмір для суміщення центру розсіювання снарядів із метою.

Знаючи властивості закону розсіювання снарядів, можна сказати, що ближче до середини еліпса розсіювання точки падіння снарядів розподіляються щільніше, чим на його краях. Тому при зміщенні центру розсіювання снарядів із ціллю можна розраховувати на найбільшу кількість прямих влучень у ціль або розрив снарядів, що відбуваються настільки близько від цілі, що вона може бути уражена осколками.

На практиці положення центру розсіювання снарядів щодо цілі звичайно визначають по 2-12 спостереженнях.

При такому порівняно невеликому числі спостережень точний розмір відхилення центру розсіювання снарядів від цілі визначити не вдасться. Тому після введення коректур центр розсіювання снарядів може бути не сполучений із ціллю, а наближений до неї так, що вона може виявитися накритої одиничним прямокутником. Відомо, що в межах, одиничного прямокутника розсіювання снарядів відбувається приблизно рівномірно.

Роздивимося   на  прикладі   порядок  визначення відхилення центру  розсіювання   снарядів   по   співвідношенню   перельотів і недольотів. Розмірами цілі по глибині будемо зневажати, рахуючи, що вони малі в порівнянні з розміром розсіювання по дальності. Приклад.

При стрільбі на тих самих установках при чотирьох пострілах по цілі, розміри якої по фронті значно більше 8Вб, отримано три недольоти й один перельот. Ціль розташована перпендикулярно напрямку стрільби. Визначити розмір відхилення центру розсіювання снарядів по дальності.

Рішення:

1. Виражають число недольотів і перельотів у відсотках. У нашім. прикладі три недольоти при чотирьох пострілах складають 75%, один переліт - 25%.

2. Завдають положення цілі на шкалі розсіювання. Числа, записані на шкалі розсіювання, показують % влучень у кожну смугу глибиною 1Вд (мал.1.12). 25% перельотів виражає сума цифр відсотків: влучення в три праві смуги. 75% недольотів виражає сума цифр. відсотків влучення в п'ять смуг, зліва праворуч (стрільба ліворуч).

3 Роблять висновок про розмір відхилення центру розсіювання снарядів від цілі і про розмір коректури

Найбільше мабуть, що центр розсіювання снарядів у 1Вд перед ціллю Для продовження стрільби доцільно збільшити дальність стрільби на 1Вд (ввести коректуру дальності на 1Вд вбік меншого числа знаків).

Отримано

співвідношення

знаків

1:1(рівність) Наприклад:

1. +-(або -+)

2. ++--

3. +++---

При рівності перельотів і недольотів найбільше мабуть, що центр розсіювання снарядів сполучений із ціллю, ціль накрита смугою кращої половини влучень. Стрільбу варто продовжувати, не змінюючи установок.

Отримано

 

недолетов

перелетов

При співвідношенні знаків 2:1 найбільше мабуть, що центр розсіювання снарядів віддалений від цілі на 0,7Вд(менше 1Вд), ціль накрита смугою кращої половини влучень. Стрільбу доцільно продовжувати, не змінюючи установок.

співвідношення знаків 2:1 Наприклад:

1. +--(або -++)

2. ++----

3. +++-----

2, 7, 16

>|.........\

16 72

1 1

у 67%

г-г-<

і 1 1

у   33% „.

недолетов

<

перелетов


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано співвідношення знаків 3:1 Наприклад:

1. +---(або +++-)

2. ++------

2, Ч'7|Ч1б

 

16| 7| 2

(%)

При співвідношенні знаків 3:1 найбільше мабуть, що центр розсіювання снарядів віддалений від цілі на 1Вд, ціль не накрита смугою кращої половини влучень. Для продовження стрільби необхідно ввести коректуру прицілу на 1 Вд убік меншого числа знаків.

1 1

у 75%

. 1 І

25%

недолетов

перелетов

Отримано співвідношення знаків 4:1 Наприклад:

1. +----(або

++++-)

2. ++--------

2| >7|Ч16

2

.1,3 ед її  7| 2

(%)

При співвідношенні знаків 4:1 найбільше мабуть, що центр розсіювання снарядів віддалений від цілі на 1,3Вд, ціль не накрита смугою кращої половини влучень. Для продовження вводимо коректуру прицілу на 1 Вд убік меншого числа знаків.

1 1

„ 80%

1 1

0 V

Ь 20%

недолетов

1

терелегов

Отримано співвідношення знаків 5:1 Наприклад:

1. +----(або

+++++-)

2. ++--------

 

ч25і25

* 1,5 Вд <|6|  7| 2

 

При співвідношенні знаків 3:1 найбільше мабуть, що центр розсіювання снарядів віддалений від цілі на 1,5Вд, ціль не накрита смугою кращої половини влучень. Для продовження вводимо коректуру прицілу на 2Вд убік меншого числа знаків.

1 1

^ 83%

недолетов

" г г

. 17% ч

перелетов