2.3 Основна частина

2.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть ПЗ;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.

2.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини ПЗ - відповідно до розділу 4.