2.2 Вступна частина

2.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи

- титульний лист;

- завдання на проект;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

2.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини ПЗ - відповідно до розділу 3.