2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ