1.1 Цей стандарт поширюється на пояснювальної записки (ПЗ) до курсових і дипломних проектів.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення ПЗ.