Додаток В (довідковий)

Приклад змісту пояснювальної записки ЗМІСТ

Завдання на дипломний проект...................................................2

Реферат.................................................................................4

Вступ....................................................................................5

1 Технологічний опис..............................................................8

1.1 Аналіз особливостей технологічного процесу...........................8

1.2 Вимоги до електропривода маніпулятора.................................11

2 Розрахунок потужності електродвигунів маніпулятора обтискного прокатного стана...............................................................14

2.1 Вихідні дані.........................................................................14

2.2 Розрахунок статичних моментів опору.................................... 15

2.3 Визначення оптимального передаточного числа редуктора...........17

2.4 Перевірка потужності обраного електродвигуна за нагріванням.....19

3 Вибір і обґрунтування системи керування..................................26

4 Вибір керованого джерела напруги...........................................28

5 Вибір захисних пристроїв у силових колах електродвигунів............ЗО

6 Розробка функціональної схеми електропривода..........................34

7 Розрахунок контурів регулювання............................................37

7.1 Розрахунок контуру регулювання якірного струму.....................37

7.2 Розрахунок контуру регулювання напруги живлення...................40

7.3 Розрахунок контуру стабілізації струму збудження.....................42

8 Моделювання електропривода в системі МАТЬАВ.......................46

9 Розробка принципової електричної схеми електроприводів лінійок маніпулятора.........................................................................................50

10 Заходи з охорони праці та цивільної оборони............................54

10.1 Охорона праці..................................................................54

10.2 Заходи з цивільної оборони.................................................61

11 Техніко-економічне обґрунтування.........................................64

11.1 Технічний аналіз..............................................................64

11.2 Розрахунок капітальних витрат............................................65

11.3 Експлуатаційні витрати......................................................68

11.3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань..............................68

11.3.2 Розрахунок витрат електроенергії........................................69

11.3.3 Витрати на поточний ремонт.............................................70

11.3.4 Інші витрати..................................................................74

11.4 Аналіз економічної ефективності нової системи.......................76

11.5 Конкурентноздатність і якість, їхнє місце в стратегії маркетингу.. 78

Висновки Перелік посилань