6.12 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

6.12.1 Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч - їх детальну розшифровку.