6.8 Виноски

6.8.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

6.8.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок - окрема для кожної сторінки.

6.8.3 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вміщують під таблицею, або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною ЗО - 40мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацного вступу і друкують за машинописного або рукописного способу виконання ПЗ через один Інтервал, за машинного способу - з мінімальним міжрядковим інтервалом

Приклад.

Цитата в тексті: «Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1».