6.7 Примітки

6.7.1 Примітки вміщують у ПЗ за необхідністю пояснення змісту тексту, таблиці, або ілюстрації.

6.7.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

6.7.3 Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки, наприклад:

«Примітка. Індуктивність обмотки не враховуються.»