ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.......................4

2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ...................................................................................................4

2.1 Структура ПЗ.................................................................................4

2.2 Вступна частина.............................................................................4

2.3 Основна частина............................................................................5

2.4 Додатки.........................................................................................5

2.5 Вимоги до подання структурних елементів ПЗ.......................................5

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ............6

3.1 Титульний лист.............................................................................6

3.2 Завдання на дипломний і курсовий проекти..........................................6

3.3. Реферат......................................................................................6

3.4 Зміст..........................................................................................7

3.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.........7

4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТШ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ..........8

4.1 Вступ..........................................................................................8

4.2 Суть пояснювальної записки............................................................ 8

4.3 Висновки..................................................................................... 8

4.4 Рекомендації................................................................................ 9

4.5. Перелік посилань..........................................................................9

5 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ...................................................................9

5.1 Призначення додатків.....................................................................9

5.2 Типи додатків................................................................................9

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ......................................................

_100

6.1 Загальні вимоги...........................................................................

_100

6.2 Нумерація сторінок.......................................................................

_111

6.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.............................

_122

6.4 Ілюстрації...................................................................................

_122

6.5 Таблиці.......................................................................................

_133

6.6 Переліки....................................................................................

144

6.7 Примітки...................................................................................155

6.8 Виноски.....................................................................................

_155

6.9. Формули та рівняння....................................................................166

6.10 Посилання................................................................................

_177

6.11. Титульний лист.........................................................................

.177

СТП15-96 4

6.12 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів......18

6.13. Додатки...................................................................................18

Додаток А. Приклади оформлення титульних листів..................................20

Додаток Б. Приклад складання реферату пояснювальної записки..................22

Додаток В. Приклад змісту пояснювальної записки....................................

_233

Додаток Д. Перелік найбільш розповсюджених скорочень...........................

_255

Додаток Ж. Приклад оформлення бібліографічного опису...........................

_267

Додаток К. Приклад оформлення рисунку................................................29