6.2 Нумерація сторінок

6.2.1 Сторінки ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

6.2.2 Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок ПЗ. Номер сторінки на титульному листі не проставляють.

6.2.3 Завдання на проект включають до загальної нумерації сторінок При двохсторонньому типографському бланку завдання враховують як дві сторінки. Номера сторінок на завданні не проставляють.

6.2.4 Реферат і текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номера сторінок на них не проставляють

6.2.5 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок ПЗ.