5.2 Типи додатків

5.2.1 У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофільми, проміжні математичні докази, формули, розрахунки, протоколи випробувань, інструкції, методики, опис комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи, результати патентних досліджень та Інше).