4.5. Перелік посилань

4.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині ПЗ наводять у кінці тексту ПЗ, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи /ГОСТ 7 01-84 Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги І правила складання/.

4.5.2 Бібліографічні описи виконують на мові джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його на мові пояснювальної записки.

4.5.3 Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Ж.