4.4 Рекомендації

4.4.1 У ПЗ на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.

4.4.2 Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.