4.3 Висновки

4.3.1 Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті ПЗ, починаючи з нової сторінки.

4.3.2 У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або ІІ окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі, можливі галузі використання результатів роботи, народногосподарську, наукову, соціальну значимість роботи.

4.3.3 Текст висновків може поділятись на пункти.