4.2 Суть пояснювальної записки

4.2.1 Суть ПЗ - це викладення відомостей про предмет (об'єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності данної роботи (опис теорії, методів роботи, характеристик або властивостей створеного об'єкта, принципів дії об'єкта та основних принципових рішень), що дають уявлення про її будову, та її результатів.

4.2.2 Викладаючи суть, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням надійності, безпеки, екології, ресурсозбереження.

4.2.3 Якщо у ПЗ необхідно навести повні докази (наприклад, математичні - у ПЗ, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

4.2.4 Суть ПЗ викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи І пункти. Пункти, якщо необхідно, поділяють на підпункти Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті ПЗ може підрозділятися тільки на пункти.

4.2.5 У ПЗ треба використовувати систему одиниць БІ (ГОСТ 8417-81 Одиниці фізичних величин).

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці БІ обов'язкове лише за умови викладення найважливіших положень ПЗ.