Анотація

Стандарт підприємства СТП 15-96. Пояснювальна записка до курсових та дипломних проектів - Невідомий

Вимоги і правила оформлення.

Дата введення 1997-01-01

Запорізький національний технічний університет

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО патентно-інформаційним відділом університету

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора університету № від 28 листопада 1996р.

ВВЕДЕНО замість СТП 2070848.12 - 90

СТП15-96 З