3.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

3.5.1 Усі прийняті у ПЗ мало поширені умовні позначення символи, одиниць, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті ПЗ наводять їх розшифровку.

3.5.2 Перелік найбільш розповсюджених скорочень наведений у додатку Д.