3.4 Зміст

3.4.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

3.4.2 До змісту включають перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів, передмову, вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті ПЗ, висновки, рекомендації, перелік посилань, назви додатків І номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

3.4.3 Зміст складають, якщо ПЗ містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менш десяти.

3.4.4 Приклад змісту наведено у додатку В.