3.2 Завдання на дипломний і курсовий проекти

3.2.1 Завдання на дипломний і курсовий проекти оформляються, як правило на типографському бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, розміщується після титульного листа.