3.1 Титульний лист

3.1.1 Титульний лист є першою сторінкою ПЗ і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

3.1.2 Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального заклад;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік складення ПЗ.

3.1.3 Приклади оформлення титульних листів наведено у додатку А.