2.5 Вимоги до подання структурних елементів ПЗ

2.5.1 Структурні елементи « Титульний лист», «Завдання на проект», «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Суть ПЗ», «Висновки», «Перелік посилань» пункт 2.2.1,2.3.1 є обов'язковими.

ІТитульний лнст Завдання иа проект Реферат Первпікуювннх псяначеднь ..

Основна частина 'Вступ

Суть звіту_

Внсновен Рекомендації Перелік посншннь

Додатки {

Кафедра ЄПА 2002

Підроздт Пункт

2.1

Підпункт (при необхідності)

Додаток А Додаток Б ­

Ілюстрації/креслення, рісунки. трафіки, схеми, діаграмми, фотознімки, і таблиці