2.4 Додатки

2 4.1 Додатки розміщуються після основної частини ПЗ. 2.4.2 Вимоги до додатків - відповідно до розділу 5.