Анотація

Міністерство освіта і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування - В. Г. Максимов

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

для студентів спеціальності 8.090258 „ Автомобілі та автомобільне господарство"

Затверджено

на засіданні вченої ради ОНПУ Протокол № 7 від 26.03.02

Одеса

ОНПУ 2002

Конспект лекцій з дисципліни "Основи розрахунку, проектування та експлуатації   технологічного устаткування" для студентів спеціальності 8.090258 „Автомобілі та автомобільне господарство"/ Укл. В.Г. Максимов Одеса: ОНПУ, 2002. - 140 с.

Укладач В.Г. Максимов, канд. техн.наук, проф.

У конспекті розглядаються базові положення теорії діагностики, механізації виробничих процесів при виконанні технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів. Показано використання чисельних методів при розв'язанні задач проектування і конструювання технологічного устаткування, яке використовується на автотранспортних підприємствах.

Приділяється увага розробці прогресивних технологічних процесів для проведення технічного обслуговування автомобілів з використанням сучасного технологічного устаткування.

Розглядаються шляхи вирішення екологічних проблем і охорони навколишнього середовища при експлуатації технологічного і мийно-очисного обладнання.

Рецензенти:

О.Ф. Дащенко, д-р техн. наук, проф. П.М. Гащук, д-р техн. наук, проф.