1.5 Загальна будова гармати

Артилерійська гармата — це потужна теплова машина, оригінальна за умовами й характером дії. Принцип роботи гармати заснований на використанні енергії порохових газів. Під час пострілу на ствол і снаряд діють порохові гази, тиск яких досягає 3000-4000 кг/см2, а температура - 3000° С. Потужність пушки середнього калібру 400-900 тис. л. с., крупнокалиберної гармати (більш 300 мм) -9-12 млн. л. с. Для порівняння нагадаємо, що потужність вітчизняної 122-мм гаубиці зр. 1938 р. складає біля 130 тис. кВт (1 кВт=1,36л.с.), а потужність Дніпрогесу - 653 тис. кВт. Коефіцієнт корисної дії артилерійських гармат рахується дуже високим - до 35%. Церівноцінно коефіцієнту корисної дії двигунів внутрішнього згорання і значно більше коефіцієнта корисної дії парових машин.

Сучасна артилерійська гармата - це сукупність ствольно-затворної групи та лафету.

До складу ствольно-затворної групи входять:

1. ствол,

2. казенник,

3. надульні устрої

4. наствольні устрої

5. затвор.

1-ствол, 2-люлька, 3-механізми наведення, 4-затвор; 5,8 - рух­ливі станини, 6 - верхній верстат, 7 - нижній верстат, 9 - не рухлива станина, 10-приціл, 11 - щитове прикриття. Рисунок 1.2 Загальний вид гармати Д-30 в бойовому положенні

 

До складу лафета входять:

1. колиска,

2. противідкатні прилади,

3. верхній верстат

4. механізми наведення,

5. щитове прикриття,

6. нижній верстат, як правило з розсувними станинами,

7. ходова частина

8. прицільні пристосування.

1-кожух; 5-короб; 3-цапфена обі-

йма; 4-цапфи; 5-сектор; 6-ру-коятка збросу лапок викидувате-

лей; 7- кронштейн прицілу.

Колиска - це коритоподібна або циліндрична деталь, у якій розміщується     ствол. Своїми цапфами колиска спирається на верхній верстат і за допомогою піднімального   механізму може повертатися      у вертикальній площині. Колиска також служить для   закріплення противідкатних приладів. У момент пострілу ствол відкочується        в напрямку протилежному      пострилу по направляючим колиски, а потім приходить у первинне положення. Противідкатні прилади складаються   з   гальма відкату (поглинає   енергію прямування ствола при пострілі) і накатника (повертає ствол, що відкотився у початкове положення).

Ствол, колиска і противідкатні прилади в сукупності є хитною частиною гармати.

Верхній верстат -масивна деталь складної конфігурації, призначена для розміщення всієї хитної частини гармати, механізмів наведення, врівноважуючого механізму, прицільних пристосувань і щита. Знизу верхній верстат має штир, що входить в отвір нижнього верстата і служить віссю його горизонтального обертання. За допомогою поворотного механізму верхній верстат переміщується в горизонтальній площині.

Нижній верстат із розсувними станинами і ходовою частиною є підставою гармати. Станини служать для надання гарматі міцності при стрільбі. У бойовому положенні вони розводяться й упираються в ґрунт сошниками, через яки під час пострілу передаються зусилля на ґрунт. У похідному положенні станини зрушуються й закріплюються на гаку тягача.

Ходова частина признача ється для пересування гармати й опори ії на ґрунт. Вона складається з бойової осі, коліс із гумовими шинами й механізму підресорювання. Вибір ходу гармати залежить від його конструкції, ваги і заданої швидкості прямування.

Прицільні пристосування необхідні для точного наведення гармати в ціль. Вони складаються з панорами й механічного прицілу та оптичного прицілу. Протитанкови гармати, наприклад 100мм протитанкова гармата МТ-12, додатково комплектують прицільни пристосування оптичними прицілами для стрільби вночі прямою та напів прямою наводкою. Приціли польових гармат установлюються на кронштейні верхнього верстата і зв'язуються із стволом.