ПЕРЕДМОВА

В умовах реформування Збройних сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готу­ються для Збройних Сил. Тому офіцер запасу, який навчається за про­грамою підготовки офіцерів наземної артилерії, зобов'язаний: знати будову і конструкцію озброєння, вміти готувати зразки озброєння до бойового застосування, робити огляд, виявляти дрібні несправності озброєння та приладів і усувати їх, дотримуватися заходів безпеки при поводженні з озброєнням та технікою, організовувати і забезпечувати утримання озброєння у встановленому ступені бойової готовності, його експлуатацію і відновлювання.

Глибока теоретична база з будови і конструкції артилерійського озброєння забезпечує майбутнім офіцерам своєчасно та високоефек­тивне виконувати функціональні обов' язки за призначенням.

Тексти лекцій призначені для допомоги студентам при само­стійної підготовки до занять з розділу „Будова і конструкція озброєн­ня" дисципліни „Військово-технічна підготовка", яки навчаються за програмою підготовки офіцерів наземної артилерії. В зв'язку з тім, що в навчальному закладі заняття організовуються методом "Військового дня" відстань між заняттями може складати до тижня, що приводе до часткової втрати знань, навичок і вмінь. Тому важливим питанням за­лишається самостійна підготовка студентів, але специфіка дисципліни завдає труднощі при самостійному вивченні. Данні тексти лекцій при­значені для роз' яснення найбільш складних питань, в них приведено приклади будови зразків озброєння і теоретичне обґрунтування будо­ви і конструкції артилерійських систем.