Анотація

 

Основи будови артилерійських гармат. Стволи та затвори - К.О.Пінаєв

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тексти лекцій

з теми : „Основи будови артилерійських гармат. Стволи та затвори."

розділу „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка"

для студентів кафедри військової підготовки

2005

Тексти лекцій з теми: „Основи будови артилерійських гармат. Стволи та затвори." розділу „Будова і конструкція озброєння" дисци­пліни „Військово-технічна підготовка" для студентів кафедри війсь­кової підготовки /Укл. К.О.Пінаєв - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 88 с.

Укладач:        майор К.О.Пінаєв Рецензент:      полковник К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:       майор К.О.Пінаєв

Затверджено на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол № 4 від " 24   " _Н)_ 2005.

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як тексти лекцій з теми: „Основи будови артилерійських гармат. Стволи та затвори." розділу   „Будова і конструкція озброєння" дисципліни „Військово-технічна підготовка" для студентів кафедри військової підготовки Протокол № 52   від "_28_"    10    2005 .з