2.7.2 Механізми та пристрої затвора

У відповідності до призначення і вимог затвор складається з ос­новних та допоміжних механізмів та пристроїв.

I. Основні механізми та пристрої призначені для замикання і відмикання каналу ствола, здійснення пострілу і екстракції (викидан­ня) гільзи після пострілу. До них відносяться:

- замикаючі механізми;

- стріляючі пристрої;

- екстрактори.

II. Допоміжні механізми та пристрої призначені для забезпечен­ня зручності і полегшення роботи обслуги при заряджанні гармати та здійсненні пострілу. До них відносяться:

утримуючі механізми;

- механізми повторного зводу ударника;

- механізми полегшення заряджання;

- автоматика (тільки у напівавтоматичних та автоматичних затворах).

Крім основних та допоміжних механізмів і пристроїв затвор має ще й запобіжні механізми і пристрої, які призначені для забезпечення безпеки під час стрільби. До них відносяться:

- запобіжники передчасного спуску (Т-12, Д-30);

- інерційні запобіжники (М-30, М-46);

- механізми взаємного замикання (М-46, 2Б9);

- механізми блокування спуска та інші механізми і блокуючі пристрої (Д-30, 2АЗ1, 2АЗЗ).

В залежності від конструкції конкретного зразка гармати її за­твор може не мати окремих механізмів та пристроїв.