2.6 Призначення і типи казенників, вимоги до них

Казенник - це частина артилерійського ствола, яка призначена для розміщення деталей затвора.

I. За типом замикаючого пристрою

Клинові

Поршневі

II. За способом з'єднання казенника зі стволом

Нагвинтні

Ненагвинтні

III. За характером сприйняття порохових газів

Навантажені

Розвантажені

Вантажні

Рисунок 2.20 Схема класифікації казенників за найбільш загальними і важливими ознаками

Казенник має затворне гніздо під клин або поршень затвора і ра­зом із замикаючими механізмами приймає участь у замиканні канал ствола під час пострілу.

В перших гарматах казенники виготовляли як одне ціле спочат­ку зі стволом, а потім і з кожухом. В сучасних гарматах казенники - це окремі частини ствола, які з'єднуються з ним різьбовими з'єднаннями.

Видатна роль у розробці теоретичних основ конструювання і розрахунку казенників належить вченим А.В.Гадоліну, Н.Ф.Дроздову, Е.К.Ларману, Н.І.Безухову.

До конструкції казенників ставлять такі вимоги:

1. Надійне замикання каналу ствола.

2. Зручне і надійне розміщення деталей затвора.

3. Просте і надійне з'єднання з трубою ствола.

4. Технологічність у виробництві і ремонті.

5. Взаємозамінність.

В сучасних гарматах казенник є однією з складових частин ствола, вартість виготовлення якої іноді перевищує вартість виготов­лення труби ствола. Отже, раціональній розробці конструкції казенни­ка треба приділяти особливу увагу як з точки зору забезпечення необ­хідної міцності під час пострілу, так і технологічності у виробництвіта ремонті. Розглянемо призначення і особливості конструкції казенни-ків різних типів.

Клиновий казенник призначений для розміщення деталей кли­нового затвора. Він використовується при гільзовому заряджанні і може бути з вертикальним (наприклад, в гарматах Д-30, Т-12,Д-20 та інших) і горизонтальним (М-4б) переміщенням клина. (2А-3б)

Клиновий казенник - це корпус складної конфігурації з отвором для з'єднання з трубою ствола і клиновим пазом для розміщення і руху клина затвора. Клиновий паз казенника утворюється двома щоками. Задня стінка клинового паза утворює перемичку казенника, яка в де­яких типах гармат має лоток. Лоток - це дугова виїмка у перемичці казенника, яка призначена для спрямування пострілів або їх елементів під час досилання.

Клиновий казенник може мати також обійму, або бороду для з'єднання його з ПВП та іншими частинами гармати, а також полозки для спрямування руху ствола під час відкату і накату.

Клинові казенники за конструкцією можуть бути таких видів:

- з відкритими щоками;

- із закритими щоками (корпус такого казенника є замкненим

- контуром);зі щоками, з'єднаними перемичкою з лотком (наприклад, в гарматах Д-З0, Д-20 та інші).

Казенники з клиновим затвором використовуються в гарматах калібром до 152-мм включно.

Поршневий казенний призначений для розміщення деталей по­ршневого затвора. Він може використовуватися як при гільзовому, так і при безгільзовому заряджанні. Поршневий казенник має корпус складної конфігурації з отвором у передній частині для з'єднання з трубою ствола. У задній стінці корпус має затворне гніздо з нарізними і гладкими секторами, за допомогою яких забезпечується введення поршня в затворне гніздо і його закріплення. Поршневий казенник може мати обійму, або бороду для з'єднання з ПВП та іншими при­строями. Казенники з поршневими затворами використовуються в га­рматах калібром 122-мм і більше.

Нагвинтний казенник - це такий казеник, який з'єднується з тру­бою або кожухом ствола безпосереднім нагвинчуванням на них. Ка­зенники такого типу використовувалися в гарматах довоєнних років розробки (наприклад, М-30, МЛ-20, Б-4М) завдяки можливості вико­ристовувати метали невисокої міцності. Розподілення напружень повитках різьби такого казенника більш рівномірне. Але така конструк­ція утруднює ремонт, взаємозамінність.

 

Ненагвинтні казенники - це такі казенники, які з'єднуються зі стволом за допомогою проміжних деталей або сухарного пристрою.

Серед сучасних гармат широко поширені казенники, які з'єдну­ються муфтою. Такі казенники використані в гарматах Д-30, Д-48, Д-20 і т.д. Ці казенники найбільш повно відповідають вимогам, що, ста­вляться до них.

Використання казенників такого типу зумовлене появою новихвисокоміцних матеріалів. У даному випадку казенник натягується на грубу ствола обертанням муфти, яка потім закріплюється стопором для утримання від подальшого повороту. У з'єднанні казенника з тру­бою встановлюється шпонка, яка утримує його від повороту відносно труби разом з муфтою.

Навантажений казенник — це казенник, який під час пострілу сприймає навантаження від сил тиску порохових газів на дно каналу ствола. У більшості стволів сучасних гармат використовуються наван­тажені казенники.

Ненавантажений казенник - це такий казенник, який не сприй­має під час пострілу навантаження від сил тиску порохових газів на дію каналу ствола. Навантаження у цьому випадку сприймає затвор, який розміщується у кожусі, насадженому на трубу.

Вантажний казенник - це розвантажений великоваговий казен­ник, який використовується для зміщення назад центра маси підйом­ної частини з метою врівноваження її відносно цапф люльки.

Вантажні казенники використовуються дуже рідко і тільки у крупнокаліберній артилерії (наприклад, Б-4М).

Виготовляють казенники з гарматної сталі з категоріями міцнос­ті не вище категорії міцності труби.