Анотація

 

Методи оптимізації та дослідження операцій. Частина 2 - Лозовська Л.І., Терещенко Е.В.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Лозовська Л.І., Терещенко Е.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій»

дня студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання

Частина 2

2008

Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання.Частина 2 / Укл. Л.І. Лозовська, Е.В.Терещенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 66с.

Містить теоретичні відомості курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» студентами усіх форм навчання спеціальності «Системний аналіз та управління».

Укладачі:       Лозовська Л.Ї., к.ф.-м.н.

Терешенко Е.В., к.ф.-м.н.

Рецензенти:    Вишневська В.Г., к.т.н., доцент, Біла Н.І., к.ф.-м.н., доцент

Відповідальний за випуск

Корніч Г.В., д.ф.-м.н., професор

Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики, протокол №3 від 14.11.2007

Затверджено Вченою радою факультету Інформатики та обчислювальної техніки Протокол №3 від 26.11.2007