5.    МЕТОДИ ВИПАДКОВОГО ПОШУКУ

Поряд з розглянутими раніше методами мінімізації функцій існує велика група методів пошуку мінімуму, які об'єднані під назвою методу випадкового пошуку. Цей метод, на відміну від згаданих вище, передбачає введення елемента випадковості в алгоритм процесу пошуку мінімума. Більшість варіантів методу випадкового пошуку зводяться до побудови мінімізуючої послідовності \ик } за правилом:

к = \,2,- (5.1)

де ак деяка додатна величина (кроковий множник), £ = (£р...,£п) - довільна реалізація т-вимірної випадкової величини з відомим законом розподілу. Наприклад, координати ^ випадкового вектора £ можуть бути незалежними випадковими величинами, що розподілені рівномірно на відрізку [-1;1]. Тобто застосування методів випадкового пошуку мінімуму передбачає наявність генератора випадкових чисел.

Наведемо кілька варіантів методу випадкового пошуку мінімуму  функції   У(и)   на  множині   и єЕя,   вважаючи що

наближення икє Еп,   к>0, вже відоме.