1.6 Сили відштовхування

У відповідності з п'ятьма видами сил зв'язку розрізняють п'ять типів кристалічних граток:

а) молекулярну гратку мають всі інертні елементи у твердій фазі. Між атомами виникають сили Ван-дер-Ваальса. При цьому формуєть­ся кубічна гранецентрована гратка з координаційним числом (чис­лом найближчих атомів) 12, рис.1.8,а;

б) іонні гратки являються основними серед неорганічних сполук. Тип кристалічної гратки залежить від розмірів іонів, але завжди формуєть­ся структура з найбільш щільною упаковкою, причому іони одного