7.3.1    Запираюче (зворотне) ввімкнення контакту

 

Коли до контакту прикладена зовнішня напруга в зворотному напрямку, енергетичні рівні р-напівпровідника піднімаються, а п-напівпровідника опускаються (рис.7.8). Висота потенціального бар'єру зростає на величину яУ. Збільшується також ширина контактної області

2-є-є0-(Ук+У)

J__1

а/

Рисунок 7.

Через р-п-перехід протікає зворот­ній струм, зумовлений неосновни­ми  носіями  заряду,  потік якихпрактично не змінюється, тому що для них не існує потенціального бар'єра. Величина цього потоку обмежується концентрацією і дифу­зійною довжиною неосновних носіїв заряду. Потік же основних носіїв заряду зменшується, тому що для них величина потенціального бар'єра зросла на величину яУ. Через контакт протікає невеликий зво­ротній струм, який змінюється по такому ж закону, як і для контакту метал-напівпровідник (7.7).