1 СИЛИ ЗВ'ЯЗКУ В ТВЕРДИХ ТІЛАХ. ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІВ

Для утворення стійкої кристалічної гратки між атомами твердо­го тіла повинні діяти як сили протягування, так і сили відштовхуван­ня. Розглянемо п'ять основних сил протягування.