Анотація

Лекції з фізики. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика - В.К. Манько

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ЛЕКЦІЇ З ФІЗИКИ

ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА ЯДЕРНА ФІЗИКА Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання

ЗАПОРІЖЖЯ 2008

Лекції з фізики. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної фо­рми навчання./Укладач: В.К.Манько.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.­99 с.

Укладач:

доцент кафедри фізики В.К.Манько

Рецензент:

завідувач кафедри фізики ЗНТУ доцент В.Г.Корніч

Затверджено

на засіданні кафедри

фізики Протокол № 2 від 16 листопада 2007 р.

Затверджено

Вченою радою електротехнічного факультету.

Протокол № 4 від 10 грудня 2007 р.з