З   ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

До теплових властивостей відносяться: теплоємність, теплове розширення, теплопровідність. Розглянемо кожне із цих явищ.