Введення

Одними з головних причин, що обмежують ресурс роботи автомо­біля, є передчасне корозійне руйнування деталей, складальних одиниць і агрегатів машин, їхнє старіння. Підвищення якості автомобілів, їхньої довговічності й економічності при експлуатації є важливими народно­господарськими задачами. Чисельність світового автомобільного парку щорічно безупинно росте. Якщо до початку 1900 р. у світі нараховувало­ся всього 6200 автомобілів, то в даний час їхня чисельність перевищує 300 млн. шт. Термін служби і надійність роботи автомобілів значною мі­рою залежать від їхньої стійкості проти корозійного руйнування. Утрати від корозії металів у світі складають у даний час більш 80 млрд. дол. у рік, при цьому безповоротно губиться близько 10% металу, що добува­ється. Але руйнується не просто метал — руйнуються і робляться непридатним вироби з нього, вартість яких у деяких випадках у ти­сячі разів перевершує вартість самого металу. Корозійні втрати рос­туть щорічно в небувалих розмірах. Наприклад, у США річні збитки від корозії металів складали в 1999-2002 роках більш 16 млрд. дол.

У Збройних Силах велика частина автомобільної техніки знахо­диться на чи зберіганні експлуатується з обмеженими річними норма­ми витрати моторесурсів. Питання захисту від корозійного руйнування і старіння деталей мають першорядне значення в забезпеченні надійно­сті і бойової готовності автомобільної техніки.

При зберіганні виробу військової техніки повинна забезпечуватися його сохраняемость протягом установлених термінів.

Відповідно до нормативно-технічної документації сохраняемость — це властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення нормати­вів, що характеризують здібності об'єкта виконувати необхідні функ­ції, протягом і після зберігання і (чи) транспортування.