Рекомендована література

1. Наказ МОУ № 219-2002 року "Про затвердження Керівництва з експлуатації автомобільної техніки в Збройних Силах України ".

2. В.М. Подчинок. Эксплуатация военной автомобильной техни­ки. Рязань. 2000 г.

3. Хранение автомобильной техники и имущества в СА и ВМФ. Руководство. М. Воениздат. 1987 г.

4. Наказ МОУ № 72-98 року "Про введення в дію Керівництва по зберіганню автомобільної техніки та майна в Збройних Силах Украї­ни .