11. Контроль утримання машин в процесі зберігання.

Контроль за порядком зберігання здійснюється посадовими особами і включає перевірку:

- відповідності кількості машин, що містяться на збереженні, обліковим даним;

- правильності розміщення машин при збереженні (відособлений зміст машин тривалого зберігання від інших Машин, дистанції й інтервали між машинами, а також відстань від стін, колон і воріт, правильність розвантаження коліс підвіски автомобіля і т.д.);

- дотримання встановленого порядку змісту машин, що знаходяться на збереженні;

- порядку і чистоти на місцях зберігання і підтримки в них умов, що знижують негативний вплив навколишнього середовища;

- правильності і надійності укриття машин брезентами і стану брезентів (тентів), стан напівчохлів;

- наявності на машинах карток із указівкою даних про заправлення агрегатів і систем, а також місць зберігання майна і приналежностей машини;

- можливості приведення машин у готовність до використання у встановлений термін (забезпечення швидкої доставки й установки акумуляторних батарей, наявність устаткування для заливання електроліту в сухозаряджені батареї, заправлення машин пальним і охолодною рідиною, швидкість зняття автомобілів з підставок і

т.д.);

- виконання плану-графіка технічного обслуговування і випробування машин зберігання (див .додаток №1).

Контроль технічного стану машин зберігання посадовими особами частини здійснюється зовнішнім оглядом, а також при випробуванні машин. Технічний стан машини при випробуванні перевіряється з використанням її контрольно-вимірювальних приладів і переносних діагностичних засобів.

Огляд машин тривалого зберігання посадовими особами проводиться відповідно до графіка, розроблювальним заступником командира частини по озброєнню (начальником автомобільної служби) на рік з урахуванням періодичності, установленої Наставлянням по автомобільній службі ЗС України. Графік оглядівзатверджується командиром військової частини.

Огляд машин здійснюється з урахуванням вимог інструкції «Огляд автомобільної техніки посадовими особами військової частини», Воєніздат, 1983 р. При огляді машин особлива увага звертається на:

- наявність карток на машинах і відповідність записів фактичному стану машини;

- комплектність машин, наявність індивідуальних і групових комплектів ЗІП;

- стан зовнішніх поверхонь деталей, вузлів і агрегатів, стан лакофарбових покрить, наявність корозії на поверхнях кабіни, кузова, оперення, рами, підвіски, на різьбових ділянках болтів, шпильок і тяг, на петлях дверей, застібках капотів; стан герметизації корпусів і кузовів-фургонів, а на негерметизованих машинах — двигуна і його систем, повітряних фільтрів, маслозаливної горловини, отворів масловимірювального стрижня і дренажної трубки, отвору випускної труби, вентиляційних отворів картера маховика, генератора, стартера, а також сапунів агрегатів трансмісії; на гусеничних негерметизованих машинах, крім того, ретельно оглядаються порожнини тоскних-трансмісійних відсіків, відсіки для лебідки і т.п.;

- стан гумовотехнічних деталей (приводних ременів, ущільнювачів вікон і дверей кабіни, шлангів, сальників і т.п.), а також автомобільних шин і гумових бандажів гусеничних машин (тиск повітря в шинах, наявність тріщин, відшарувань у гумових бандажів і т.п.);

- стан сидінь у кабіні і на платформі, тенту і дуг, а також укривочного брезенту;

- стан акумуляторних батарей.

При зовнішньому огляді допускається місцеве видалення захисних засобів з наступним їхнім відновленням.

Для огляду стану внутрішніх поверхонь окремих вузлів і агрегатів допускається зняття з них кришок, стрічок, чохлів і т. п. Виявлені при розбиранні корозія, забруднення і волога повинні бути вилучені, а також усунуті негативні їхні наслідки.

Виявлені перевіркою недоліки в організації зберігання, а також усі відмовлення й ушкодження записуються в книгу огляду.

 

 

 

 

 

 

 

 

кннелсЬде тє кххкнє ос!п -вявн вхвґґ вх с!эиот-[

 

 

 

 

Гальмових

 

 

 

Спеціальних рідин

 

 

 

 

Охолоджую­чих

 

 

Освіження

 

Гідравліч­них

 

!х виконання

Масла

Моторного

 

 

 

 

Види робіт та терміни і

 

 

Трансмі­сійного

 

 

охончггвц

 

 

ниш

 

 

 

 

 

 

китеасЬэнояэсЬц

 

 

(иол

-тдосін иинчкосіхноя) кннелсЬдє тїіош єн енАїиаґґ иоязАне£ кннва^досіно

 

 

Технічне обслугову­вання

ОІЛ

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

кннелсЬдє єн Аяаонехэон ос!п -вявн вхвґґ ех сізі-чорт