10. Заходи по скороченню строків підготовки машин до використання.

Час (тривалість) зняття машини зі зберігання регламентується термінами, установленими наказом МОУ чи відповідними планувальними документами. В усіх випадках машини повинні бути приведені в готовність до використання в мінімально короткий термін. Це досягається:

- швидким розкриттям паркових приміщень, видачею ключів від люків машин і ключів запалювання;

- точністю виконання всіх операцій технологічного процесу зняття машин зі зберігання;

- застосуванням найбільш ефективних способів пуску двигуна і його прогріву при низьких температурах; створенням необхідних запасів палива і низькозамерзаючої охолодної рідини чи гарячої води, організацією механізованого заправлення машин паливом і охолодною рідиною;

- раціональною організацією зберігання акумуляторних батарей, що забезпечує приведення батарей у робочий стан і доставку їх до машин з мінімальними витратами часу (див.мал.21);

- застосуванням в агрегатах і вузлах машин позасезонних (загущених) робочо-консерваційних олій і змащень і спецрідин з гарними низькотемпературними властивостями;

- завчасним плануванням сил, засобів і послідовності доставки до машин акумуляторних батарей, палива, охолодної рідини, ЗИП;

- застосуванням саморозвантажних підставок під один з ведучих мостів автомобіля чи інших пристроїв, що полегшують зняття машин з підставок.

На машинах тривалого зберігання в кабінах на видному місці міститься розроблювальна у військовій частині технологічна карта, що містить перелік і послідовність виконання робіт зі зняття машин зі зберігання. У карті також указуються порядок доставки акумуляторних батарей і схема їхнього приєднання, доставки ЗИП, місця забору і засобу доставки охолодної рідини, порядок заправлення паливом.

Перелік робіт повинний враховувати реальні умови зберігання машини.

Запаси гарячої води створюються з розрахунку забезпечення неменш триразової проливки систем охолодження.

Для доставки до машин води використовуються водомаслогрейки й інші засоби. У кабіні кожної машини, що зберігається з незаповненою системою охолодження, повинна знаходитися ємність (каністра, цебро і т. п.) для доставки води.

Для першочергового заправлення паливом бачків передпускових підігрівників двигунів у зимовий період з метою забезпечення передпускового розігріву двигуна і для заправлення паливних баків машин, розміщених у сховищах, створюються в необхідній кількості запаси палива в каністрах.

Повне заправлення паливних баків машин повинні проводитися поза сховищами, у районах чи зосередження в спеціально призначених місцях.

Для доставки акумуляторних батарей до машин використовувати спеціально обладнані автопричепи, візки, що разом з розміщеними на них батареями містяться в сховищах (акумуляторної).

У робочий стан сухозаряджені акумуляторні батареї приводяться відповідно до Посібника зі свинцевих стартерних акумуляторних батарей, Воєніздат, 1983 р.

Для заливання батарей електролітом необхідно використовувати спеціальні установки, що забезпечують дозоване заливання електроліту в батареї.

Для підвищення надійності пуску двигуна при негативній температурі повітря, а також у випадку установки на машині акумуляторних батарей, приведених у робочий стан прискореним методом, варто використовувати резервні групи батарей, установлювані на спеціально обладнаних візках, і інші засоби полегшення пуску двигуна.