Анотація

 

Зберігання військової автомобільної техніки - В .І. Кубіч

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ТЕКСТИ (конспект) лекцій з дисципліни

Експлуатація і ремонт військової АТ. Зберігання військової автомобільної техніки. для студентів спеціальності 560200 " Експлуатація і ремонт військо­вої АТ "

2005

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Експлуатація і ремонт військової АТ". "Зберігання військової автомобільної техніки". Для студен­тів спеціальності 560200 "Експлуатація і ремонт військової АТ" /Укл. В .І. Кубіч, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. - 52 с.

Укладач:        В.І. Кубіч

Рецензент:      К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:      В.І. Кубіч

Затверджено на засіданні кафедри військової підго­товки

Протокол № _5_ від " 28 " грудня 2004

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як текст (конс­пект) лекцій з дисципліни " Експлуатація і ремонт військової АТ ". Зберігання військової автомобільної техніки. Для студентів спеціаль­ності 560200 "Експлуатація і ремонт військової АТ" Протокол № 5 від " 28 " грудня 2004.