8. Особовий склад підрозділів частин, який залучаеться.

Підготовка машин до зберігання проводиться силами підготовленого для цієї мети особового складу з залученням фахівців ремонтних підрозділів і за участю водіїв (екіпажів) машин. При постановці машин на тривале зберігання роботи з консервації рекомендується виконати спеціалізованими бригадами.

Для допоміжних робіт спеціалізовані бригади можуть підсилюватися особовим складом підрозділів.

Вивчення особовим складом обсягу, послідовності виконання робіт і правил безпеки при підготовці машин до зберігання здійснюється на практичних заняттях за планом частини. До виконання робіт допускається тільки навчений особовий склад.

На час підготовки техніки до зберігання забороняється відриватися особовий склад, за яким закріплена техніка, для виконання інших робіт.

Відповідальність за стан і підготовку машин до зберігання покладається на командирів частин і підрозділів. Відповідальність за стан і підготовку до зберігання автомобільних засобів рухливості озброєння і військової техніки, крім того, покладається на начальників родів військ і служб, у веденні яких вони знаходяться.

Роботи по підготовці машин до зберігання, перевірку якості і повноту їхнього виконання організують заступники командирів частин по озброєнню, начальники родів військ і служб (техніки, начальники складів НЗ).