2.3 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБІТ

Заражені машини рухаються на площадку спеціальної обробки по спеціальному маршруті.

Вода й інші рідини після мийки і спеціальної обробки машин нейтралізуються і зливаються в колодязі, вириті в ґрунті, що по використанні закапуються. Улучення використаної води й інших рідин у відкриті водойми не допускається. При перебуванні майстерні ПАРМ-1М тривалий час на одному місці необхідно збирати і спалювати мастила і нафтопродукти.

Після проведення спеціальної обробки ремонтний фонд піддається повторному контролю і направляється на площадку приймання і збереження ремонтного фонду у випадку повного очищення чи на повторну спеціальну обробку у випадку виявлення забруднень.

На площадці приймання і збереження ремонтного фонду з використанням оснащення майстерні МТО-АМ виробляється перевірка технічного стану, складається відомість дефектации на кожну машину, визначається обсяг ремонтних робіт.

Технічний стан машин визначається зовнішнім оглядом, при можливості - пуском і прослуховуванням двигуна чи пробним пробігом на відстань до 0,5 км, ремонтний фонд, технічний стан якого неможливо визначити вищевказаним способом, надходить на пост технічної діагностики.

У випадку завантаженості постов ремонту ремонтний фонд установлюється на короткочасне збереження в чеканні ремонту.

Пост технічної діагностики оснащується комплектом діагностичної апаратури зі складу майстерні МТО-АТ, за допомогою якої виробляється інструментальна перевірка і пошук відмовлень агрегатів і систем.

При цьому визначається необхідність зняття несправних агрегатів, вузлів, приладів і деталей для ремонту чи можливість швидкого усунення відмовлень з використанням устаткування МТО-АТ. У випадку швидкого усунення відмовлень справна машина піддається технічному обслуговуванню, фарбуванню, технічному контролю і видається з ремонту.

Для буксирування машин, що не можуть рухатися своїм ходом із площадки збереження ремонтного фонду,

використовується МТО-АТ, транспортний автомобіль зі складумастерской, або ти машини ремонтного фонду, що знаходяться на ходу.

Машини які ремонтуются розміщаються біля майстерень МТО-АТ, МРС-АТ на площадках поточного ремонту і технічного обслуговування.

При насичених ремонтним фондом постів ремонту машин розгортається додатково машино-места. Число одночасно ремонтуемих машин залежить від кількості особового складу і засобів технологічного оснащення майстерні ПАРМ-1М и рухливих майстерень МТО-АТ.

У майстерні ПАРМ-1М одночасно можуть ремонтуватися 6 машин. Машини можуть бути частково укриті навісами. Машини, що вимагають щодо великих трудозатрат, як правило, ремонтуються в майстерень МТО-АТ, де несправні агрегати, прилади і деталі заміняються справними чи виробляється їхній поточний ремонт як безпосередньо на машині, так і зі зняттям з машин.

Усунення відмовлень агрегатів, що вимагають зняття з машини, і часткове їхнє розбирання виробляється в наметі постови поточного ремонту агрегатів.

Агрегати, що вимагають капітального ремонту, здаються на склад автомобільного майна частини, де вони обмінюються на капітально відремонтовані чи нові. Заміна несправних агрегатів виконується кранами-стрілами майстерень МТО-АТ і МРС-АТ .

Прилади електроустаткування і системи живлення ремонтуються фахівцями з МТО-АТ і МРС-АТ безпосередньо на машині чи знімаються для перевірки і ремонту в майстернях.

Заряд акумуляторних батарей виробляється біля майстерні МТО-АТ на відкритій площадці за допомогою випрямовувача, біля майстерні МРС-АТ через зварювальний випрямовувач ВД-252, чотирма зарядно-розрядними групами УЗР ЕСБ-4ВЗ, а обслуговування - за допомогою комплекту аккумуляторщика мод.3412 і дистилятора.

Пошкоджені водяні і масляні радіатори, деталі облицювання й оперення, двері кабін, паливні баки, трубопроводи системи живлення двигуна, трубопроводи гальм, а також автомобільні камери і покришки направляються для ремонту в намет на пости ремонту радіаторів, кабін і ремонту камер і шин. Для цього використовуютьсяінструмент бляхаря, апарат паяльний, ванни для перевірки герметичності і злектровулканизатор мод. 6140. Крім того, електровулканизационні роботи можуть проводитися біля майстерень МТО-АТ і МРС-АТ з використанням електровулканизаторов У3В 12/24 В.

Ковальські, правочні і газозварювальні роботи виробляються в наметі на постах ковальських, правочних і газозварювальних робіт, що обладнані горном, ковадлом з підставкою, набором ковальського інструмента і комплектом газозварювального устаткування, що допускається використовувати для нагрівання заготівель і деталей перед проведенням ковальських робіт.

Зварювальні роботи виробляються на посту електрозварювальних робіт з використанням зварювального агрегату АДБ-309. Крім того, зварювальні роботи виконуються в майстерень МТО-АТ і МРС-АТ з використанням випрямовувача зварювального

ВД-252.

Токарські, фрезерні і шліфувальні роботи проводяться в майстерні МРМ на токарно-гвинторізному верстаті ИТ-1М с використанням фрезерних, шліфувальних пристосувань.

Свердлильні роботи, ремонт різьблення виробляються в майстерні МРМ на настільно-свердлильному верстаті, крім того, дані роботи можуть проводитися в майстерень МТО-АТ і МРС-АТ за допомогою машини ручної свердлильної електричний И3-1035Е.

Нескладні столярні роботи виконуються в майстерні МРС-АТ із застосуванням машини ручної свердлильної електричної И3-10353 с насадкою пилкою ИК-8217, ручного інструмента.

Після установки на машину відремонтованих чи нових агрегатів, вузлів, приладів і деталей проводяться кріпильні, регулювальні і мастильно-заправні роботи, у цей же час проводиться технічне обслуговування машин. По закінченні цих робіт проводиться іспит машини пробігом, при цьому усуваються виявлені несправності і. якщо необхідно, виконуються додаткові регулювальні роботи особовим складом постови технічної діагностики. Після цього машина при необхідності проходить мийку, а потім проводиться її фарбування чи підфарбування.

Технічно справна й укомплектована машина видається з ремонту чи направляється на площадку збереження відремонтованих машин.