2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ МАШИН ДО РЕМОНТ І ВИДАЧА З РЕМОНТУ

Машини приймаються в ремонт за розпорядженням заступника командира частини з озброєння або начальника автомобільної служби. При цьому робиться письмова оцінка: в книзі огляду (перевірки) озброєння, військової техніки і боєприпасів, в акті технічного стану (для машин середнього ремонту) із указівкою виду ремонту і термінів його виконання.

У воєнний час машини можуть прийматися в ремонт рішенням командира ремонтного підрозділу з наступною доповіддю про цьому безпосереднім начальникам і оформленням прийому встановленим порядком.

Якщо машини надходять на збірний пункт ушкоджених машин (ЗППМ), то їхній облік ведеться по книзі обліку машин, що надійшли на ЗППМ.

Машини пред'являються до здачі в ремонт із формуляром (паспортом) і актом технічного стану ф.12. Водії машин відряджаються до ремонтного підрозділу.

Машини приймаються в ремонт представником ремонтного підрозділу відповідно до «Єдиних технічних умов на здачу в ремонт і видачу з ремонту автомобільної техніки, двигунів і агрегатів».

При цьому складається відомість дефектации, у якій дається докладний і повний перелік робіт з ремонту даної машини для забезпечення можливості нормування робіт і планування виробництва.

Кожна машина, що надійшла в ремонт, враховується в «Книзі обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, техніки і майна».

Порядковий номер запису машини в книзі є номером замовлення, що проставляється на машині і на всіх документах, зв'язаних з ремонтом даної машини.

Визначення трудозатрат і витрати агрегатів, запасних частин і матеріалів виробляється на підставі відомості дефектации й акта технічного стану на ремонтируемую машину.

Відремонтовані машини видаються військовим частинам через приймальників, що для одержання машини повинні пред'явити другий екземпляр акта технічного стану і доручення частини, чи на підставі окремого розпорядження.

Приймальник перевіряє відремонтовану машину відповідно до «Єдиних технічних умов на здачу в ремонт і видачу з ремонту автомобільної техніки, двигунів і агрегатів»

Видача машин оформляється розпискою приймальника в «Книзі обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, техніки і майна».

При передачі машини після ремонту приймальнику складається акт приймання відремонтованої машини за установленою формою. Один екземпляр акта видається приймальнику разом з формуляром (паспортом) машини, у який вносяться записи про вид ремонту, про агрегати, замінених при поточному ремонті.

Записи у формулярі (паспорт) завіряються підписом і печаткою частини.