2.1 СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН У МАЙСТЕРНІ ПАРМ-1М

Схема технологічного процесу поточного ремонту і технічного обслуговування машин у майстерні ПАРМ-1 М представлена на рисунку 2.1.