1 ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ВЗВОДУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ З МАТЕРІАЛЬНОЮ ЧАСТИНОЮ ПАРМ-1М

Ремонтний взвод призначений для поточного ремонту і технічного обслуговування в польових умовах автомобілів загальновійськового призначення, гусеничних машин і спеціальних колісних шасі. В окремих випадках він може виконувати середній ремонт машин на готових агрегатах.

Чисельність особового складу взводу в залежності від штатної чисельності автомобільної техніки частини може складати 18-22 чоловік.

Варіант організаційної структури ремонтного взводу автомобільне техніки представлений на рисунку 1.1.

Ремонтний дзВид айтомадільнаї техніки командир дзВаду

здирально-роздираль-них робот

 

слюсарно-механічних райот

 

технічна/ діагностики і регулюроВочно-настра-юоальних радою

 

 

і

г

- командир Відділення,

- старший механік.

- старший слюсар-монтажник,­- старший Водій-

монтажник,

- майстер з палионаї апаратури;

- слюсар-монтажник;

- Ьодій-слюсарь

 

- командир Шдішня;

- старший механік з електричного і елек­тронного оёладноння;

- токарь,

- мідник-жеапянщик;

- зЗарник-кадаль,-

- слюсар-Вулканиза-тарщик;

- Водій-механік,

- Водій-матарист

 

- комондир Відділення,

- старший механік з електричного і елек­тронного одладнання;

- механік-регулюВальник з гідропневматичних агрегаті,

- Водій

інструментальщик-камірник

Рисунок 1.1 - Організаційна структура ремонтного взводу (варіант)

Добові виробничі можливості взводу по поточному ремонту машин складають:

- автомобілів - 7-9 одиниць;

- гусеничних машин- 1-2 одиниці;

- спеціальних колісних шасі - до 1 одиниці.

Виробничі можливості ремонтних підрозділів залежать від:

- кваліфікації ремонтників і чисельності водіїв, приваблюваних для ремонту машин;

- трудомісткості ремонтних робіт,

- фонду робочого часу виробничників;

- частоти переміщення майстерень;

- обстановки і характеру задач, що стоят перед ремонтним підрозділом і ряду інших факторів.