Анотація

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ТЕКСТИ (конспект) лекцій з дисципліни

Експлуатація і ремонт військової АТ Рухомі автомобільні ремонтні майстерні. Конспект лекцій - В.І. Кубіч

 

 Для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт військової АТ"

2006

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни „Експлуатація і ремонт війсь­кової АТ". Рухомі автомобільні ремонтні майстерні. Для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт військової АТ" /Укл. В.І. Кубіч, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. - 39 с.

Укладач: В. І. Кубіч

Рецензент:     К.В. Альохін

Відповідальний

за випуск:      В.І. Кубіч

Затверджено на засіданні кафедри військо­вої підготовки Протокол № _10_ від " 27 " квітня 2006

Рекомендовано до видання НМЛ спеціальності як текст (конс­пект) лекцій з дисципліни „Експлуатація і ремонт військової АТ". Ру­хомі автомобільні ремонтні майстерні . Для студентів спеціальності "Експлуатація і ремонт військової АТ". Протокол № 10 від " 27 " квітня 2006.