4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБІРНИХ ПУНКТІВ УШКОДЖЕНИХ МАШИН З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРМ-1М

Місця розміщення ЗііМ установлюються з урахуванням захисних властивостей місцевості і танкоопасных напрямків, удалині від можливих об'єктів ударів супротивника, у місцях найбільшого скупчення ушкоджених машин, поблизу шляхів підвозу й евакуації і джерел води. Вони ретельно маскуються.

Збірні пункти ушкоджених машин організуються, як правило, загальними для усіх видів техніки за розпорядженням заступника командира частини по озброєнню.

В окремих випадках вони можуть розгортатися тільки для автомобільної техніки.

Місце для ЗППМ повинно відповідати усім вимогам, пропонованим до місць, призначеним для розгортання рухливих ремонтних майстерень.

Площа ЗППМ визначається з розрахунку його ємності по 150­200 м2 на один автомобіль.

На ЗППМ покладаються наступні задачі:

- контроль зараженості, чищення, мийка і спеціальна обробка машин; технічний огляд, приймання і збереження що надійшли і відремонтованих машин;

- ремонт і технічне обслуговування машин і передача їхнім представникам підрозділів,

- підготовка до подальшої евакуації і передача ремонтно-евакуаційним засобам старшого начальника машин, що не можуть бути відремонтовані ремонтними засобами на ЗППМ.

Для рішення цих задач ЗППМ може мати наступні пости, чи площадки, ділянки:

- контролю зараженості і розподілу;

- мийки і спеціальної обробки;

- витягу поранених і уражених;

- огляду ушкодженого озброєння і техніки;

- ремонту озброєння і техніки;

- спеціальних робіт;

- зняття, вивантаження і збереження зняті озброєння, боєприпасів, злитого пального;

- ожидающих ремонту і подальшої евакуації машин;

- збереження відремонтованих машин;

- розміщення підрозділів керування і забезпечення. Начальником пункту, як правило,  є командир ремонтного

підрозділу.

Облік техніки, що надходить на ЗППМ, ведеться по книзі обліку машин, що надійшли на ЗППМ.

Видача машин з ремонту представникам підрозділів виробляється під розписку в цій книзі.

На машини, що не можуть бути відремонтовані на ЗППМ протягом однієї доби, начальник ЗППМ видає в підрозділи акти технічного стану з розпискою про приймання машини.

Передача машин ремонтним засобам вищестоящої ланки, оформляється зведеним актом довільної форми з перерахуванням марок, військових номерів машин і їхнього технічного стану.

У ході бою прийом машин до ремонт усередині частини і з'єднання може здійснюватися без оформлення приймально-здавальних документів (актів технічного стану, приймально-здавальних актів і т.п.).

Облік машин у такому випадку ведеться лише по книзі обліку машин, що надійшли на ЗППМ, у рухливій автомобільній ремонтній майстерні - по книзі обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, техніки і майна, а в підрозділах, з яких машини надходять у ремонт, - по книзі обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування.